Θα αναρωτιέστε ίσως, πότε χρειάζεται κάποιος έναν Ψυχολόγο  Ψυχοθεραπευτή και σε τι μπορεί να σας φανεί χρήσιμος.
psychology_how
Η ψυχική μας ισορροπία και κατά συνέπεια  η ψυχική μας υγεία είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Το περιβάλλον και οι συνθήκες  που ζούμε, η σωματική μας υγεία, ο τρόπος σκέψης μας, οι τεχνικές που έχουμε αναπτύξει για την αντιμετώπιση προβλημάτων, η λειτουργία μας μέσα στο κοινωνικό σύνολο, αλληλεπιδρούν και συνθέτουν την ψυχική μας υγεία. Αν κλονιστεί ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους παράγοντες, το «σύστημα» της ψυχικής μας υγείας δοκιμάζεται.

Ο ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής είναι ένας άρτια καταρτισμένος ειδικός σε θέματα ψυχικής υγείας που μπορεί: 

  • να σας δώσει πληροφορίες για την φύση του προβλήματος σας.
  • να σας βοηθήσει να βρείτε τις πιθανές αιτίες για την εμφάνιση του.
  • ν’ ανιχνεύσει μαζί σας τις συνθήκες στην καθημερινή σας ζωή, που συντηρούν κάποια προβλήματα παρόλο που καταβάλλετε προσπάθειες για το αντίθετο.
  • να σας οδηγήσει ώστε να βρείτε μια ικανοποιητική λύση για τα ζητήματα που σας απασχολούν.

 

Βασικό εργαλείο ενός Ψυχολόγου Ψυχοθεραπευτή είναι η γλώσσα και οι νοητικές εικόνες. Δεν συνταγογραφεί φάρμακα. Οι αλλαγές επιφέρονται με τεχνικές όπως:

α) η ανάλυση των συναισθημάτων και η έκφραση τους μέσα από το λόγο

β) η χρήση νοητικών εικόνων προκειμένου αρνητικές εμπειρίες και συναισθημάτα να επεξεργαστούν

γ) η ανάλυση συμπεριφορών και η έρευση νέων συμπεριφορών που θα είναι λειτουργικές για τη ζωή του ατόμου

δ) η διαχείρηση του άγχους με την εκμάθηση τεχνικών χαλάρωσης κι αποτελεσματικής οργάνωσης της καθημερινότητας

ε) η βελτίωση  της επικοινωνίας με τα άτομα του περιβάλλοντος μας.